Mathieu Hilgersom (35), Voorschoten — Zelfstandig tekstschrijver / journalist
ervaringen
‘Ik vond het heel bijzonder om te ervaren hoe een foto, door er goed naar te kijken, gaat leven. Iedereen ziet andere details en maakt er in zijn hoofd een eigen verhaal van. Het was een mooie uitdaging om dit, door het stellen van de juiste vragen, naar boven te krijgen.’
verhalen
waarom?
papa
zonnestraal
Sophie Kerkhof (24), Tilburg — Student Journalistiek
ervaringen
‘Verhalen vertellen. Journalistiek én artistiek. Voor diepgang en gelaagdheid. Het beeld durven laten spreken… Ieder beleeft het met zijn of haar eigen waarheid.’
Mariëlle Osté (57), Utrecht — docent & journalist
ervaringen
‘Mij leerde het dat het kennelijk zo is dat je naar foto’s kijkt waar mensen op staan, en dat je dan onbewust kiest welk perspectief je kiest. En dat je het perspectief kiest van de passende levensbeschouwing, eerder dan dat van de passende sekse.’
verhalen
Annemieke de Man (53), Oude Wetering — freelance tekstschrijfster
ervaringen
‘Door de geïnterviewden zelf stap voor stap het verhaal over de foto te laten vertellen, heb ik hun gedachtengang kunnen volgen: hoe ze van observaties tot aannames en conclusies kwamen. Ik vond dat een spannend, interessant en leerzaam proces. Het heeft me in ieder geval nog bewuster gemaakt van het bekende gegeven dat ieder mens (en dus ik ook) ‘gekleurd’ kijkt, luistert, denkt en interpreteert. Moeilijk vak hoor, communicatie ;-).’
Lodewijk Ouwens (70), Rotterdam — dichter, docent & schrijver
ervaringen
‘Ik vond het vooral boeiend om te zien, hoe elke deelnemer een andere invalshoek koos en er een eigen methode van kijken en interpreteren op na hield.’
verhalen